Konferencja "NAUKA W SŁUŻBIE PRZYRODY..." - Szczecin, 25-26 września 2017

22 wrzesień 2017 r.

powiększ

Konferencja „Nauka w służbie przyrody – genetyka konserwatorska przeciwdziałanie inwazjom biologicznym” organizowana jest w ramach międzynarodowych projektów – „Nauka w służbie przyrody – ochrona puli genowych gatunków ssaków zagrożonych i bliskich zagrożeniu wymarcia poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w genetyce konserwatorskiej teriofauny” oraz „Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii”, finansowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Nauka w służbie przyrody – ochrona puli genowych gatunków ssaków zagrożonych i bliskich zagrożeniu wymarcia poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w genetyce konserwatorskiej teriofauny” realizowany jest przez Instytut Badań nad Bioróżnorodnością Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w partnerstwie z międzynarodowym związkiem stowarzyszeń Coalition Clean Baltic, natomiast projekt „Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii” – Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z West-Iceland Nature Research Centre. Oba projekty realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Konferencja odbywa się w terminie 25-26 września 2017 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i ma międzynarodowy charakter.

Celem konferencji jest:

  • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk ochrony przyrody opartych na dorobku genetyki konserwatorskiej oraz przeciwdziałania zagrożeniu dla rodzimych ekosystemów ze strony obcych gatunków inwazyjnych,
  • promocja międzysektorowej i międzynarodowej współpracy w wymienionych obszarach.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody, naukowców, leśników, samorządowców, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowani tematyką konferencji.

Więcej informacji na stronie www.lutreola.pl/projekty/konferencja-quotnauka-w-sluzbie-przyrody-quot.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X