We wrześniu 2015 r. Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA przystąpiło do projektu "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" (OWES).

"Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" (OWES) jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” na obszarze regionu szczecińskiego województwa zachodniopomorskiego (tj. powiatów: gryfickiego, kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego oraz M. Szczecin i M. Świnoujście) od 01.11.2012 r. do 31.12.2015 r.

Projekt "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej" realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą następujące podmioty, realizujące poszczególne działania:

  1. Aktywa Plus Emilia Kowalska - Lider partnerstwa,
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim,
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach,
  4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie

Obszarem realizacji projektu jest województwo zachodniopomorskie, subregion szczeciński, obejmujący powiaty:  gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin.

Działania w ramach projektu obejmują:

  1. Bezpłatne warsztaty i szkolenia dla osób fizycznych (tworzenie podmiotów ekonomii społecznej - PES).
  2. Bezpłatne warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (zarządzanie PES, źródła i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa podmiotów ekonomii społecznej, menadżer ekonomii społecznej, marka i public relations w podmiotach ekonomii społecznej, biznes w podmiotach ekonomii społecznej, księgowy ekonomii społecznej, warsztaty partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej).
  3. Bezpłatne doradztwo z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (doradztwo z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, doradztwo na temat zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, doradztwo biznesowe).
  4. Bezpłatne  usługi specjalistyczne dla osób fizycznych i organizacji  (usługi prawne, księgowe, marketingowe, animacji partnerstw).
  5. Promocja i upowszechnianie idei Ekonomii Społecznej oraz zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej.
  6. Wypracowanie i testowanie źródeł finansowania zwiększających stabilność sektora.

Więcej na stronie internetowej projektu: www.aktywneowes.pl.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X