Stowarzyszenie

Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA wyrosło z potrzeby:

  1. działalności naukowej wspierającej rozwój genetyki konserwatorskiej,
  2. krzewienia współczesnej wiedzy z zakresu genetyki konserwatorskiej oraz propagowania jej osiągnięć, a także pielęgnowania historii genetyki konserwatorskiej,
  3. działania na rzecz praktycznego zastosowania osiągnięć genetyki konserwatorskiej w ochronie przyrody,
  4. inspirowania, rozwijania i popierania zainteresowań naukowych oraz doskonalenia umiejętności fachowych członków Towarzystwa,
  5. pracy na rzecz popularyzacji, powszechnej rozpoznawalności i jednoznacznej identyfikacji genetyki konserwatorskiej oraz profesji genetyka konserwatora,
  6. dopomagania genetykom konserwatorom w pracy zawodowej i integracji środowiska zawodowego,
  7. współdziałania w doskonaleniu i specjalizacji genetyków konserwatorów oraz kształtowania właściwych postaw etycznych i społecznych genetyków konserwatorów,
  8. współudziału w kształtowaniu i realizacji krajowej polityki ochrony przyrody, a także wykonywania zobowiązań podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w ramach wspólnotowego i międzynarodowego prawa ochrony przyrody,
  9. czuwania nad całokształtem rozwoju i stanowiska genetyki konserwatorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentacji interesów nauki i zawodu genetyka konserwatora.

Bardzo istotnym przyczynkiem do utworzenia Towarzystwa, dedykowanego genetyce konserwatorskiej w Polsce, było dostrzeżenie potrzeby konkretnego, zrozumiałego i jednoznacznego zdefiniowania zarówno samej genetyki konserwatorskiej, jak również jej aparatu pojęciowego, szczególnie w obliczu wciąż słabej rozpoznawalności tej gałęzi nauki w Polsce, braku ugruntowania w języku polskim naukowej terminologii ochrony przyrody oraz nieukształtowania jednolitego i kompleksowego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr realizujących zadania ochrony przyrody w kraju.

Wyznacznikiem doktryny Towarzystwa jest jego misja, zdefiniowana jako powstrzymanie spadku różnorodności biotycznej poprzez inicjowanie i wspieranie rozwoju genetyki konserwatorskiej oraz praktycznego wykorzystania jej osiągnięć w ochronie przyrody, w szczególności poprzez szeroko pojęte wspieranie profesji genetyka konserwatora, zgodnie z dewizą Nauka w służbie Przyrody.

Towarzystwo jest niezależną, apolityczną, samorządną i dobrowolną organizacją społeczną o celach niezarobkowych oraz fachowym i naukowym charakterze. Swą działalność opiera na pracy społecznej członków, a jako organizacja społeczna, która działa w interesie publicznym, kieruje się dobrem ogółu społeczeństwa i pożytkiem publicznym.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia X